آخرین مهلت ثبت اثر در جشنواره
روز
0
-1
ساعت
-2
-1
دقیقه
0
-3
ثانیه
-3
0
...
دومین دوره جشنواره بین المللی رسانه ای صبح
  • آغاز ثبت نام جشنواره : 3 بهمن ماه 1402
  • آخرین مهلت ثبت اثر : ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ (تا 27 فروردین 1403 تمدید شد)
  • زمان برگزاری جشنواره : 28 تا 31 اردیبهشت 1403