کارگاه تخصصی”خبرنگاری در جنگ” با تمرکز بر تهیه گزارش

Atelier spécialisé "Journalisme de guerre" axé sur la préparation de reportages

🔰 کارگاه تخصصی
“خبرنگاری در جنگ” با تمرکز بر تهیه گزارش

🔹دبیرخانه دومین جشنواره بین المللی رسانه ای صبح با همکاری شبکه پرس تی وی و مرکز رسانه ای صبح برگزار می کند:

اسراء البحیصی (خبرنگار العالم در غزه)
🔸دوشنبه 31 اردیبهشت ماه
ساعت 14 الی 16
مکان: شبکه پرس تی وی

❗️ این کارگاه به زبان غیر فارسی برگزار خواهد شد، لطفاً برای ترجمه همزمان هدفون یا هندزفری همراه داشته باشید❗️
ورود برای عموم آزاد است لطفاً جهت هماهنگی ورود به شماره زیر پیامک بدهید :
📱09306336595

🌐 sobhfestival.com (https://sobhfestival.com/)

Find us:
Telegram @sobhfestival
Instagram @sobh.festival (https://www.instagram.com/sobh.festival/)
X @sobh_festival (https://twitter.com/sobh_festival)
YouTube @Sobhfestival (https://www.youtube.com/@Sobhfestival)

Aucun commentaire